Ви є тут

Екологічна безпека

Зорін, Д. О. Екологічна безпека : конспект лекцій / Д. О. Зорін. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 222 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Екологічна безпека" та розроблені відповідно до навчального плану та робочої програми навчальної дисципліни "Екологічна безпека" для студентів спеціальності 101 "Екологія" ступеня вищої освіти - бакалавр. Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved