Ви є тут

Філософія. Філософські науки

Філософія глобальних проблем сучасності


Пішак, О. В. Філософія глобальних проблем сучасності : методичні вказівки / О. В. Пішак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 70 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми з курсу «Філософія глобальних проблем сучасності» для студентів І курсу напрямів підготовки 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030508 – «Фінанси і кредит», 6030504 – «Економіка підприємства» і складаються з 9 тем. До кожної з тем подано питання для опрацювання, основну літературу, тести, теми рефератів та ключові поняття.

Філософія глобальних проблем сучасності


Пішак, О. В. Філософія глобальних проблем сучасності : конспект лекцій / О. В. Пішак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 157 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з курсу «Філософія глобальних проблем сучасності» для студентів І курсу напрямів підготовки 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030508 – «Фінанси і кредит», 6.030504 – «Економіка підприємства» і складається з 9 тем. До кожної з тем подано питання для самоконтролю знань, рекомендовану основну і додаткову літературу.

Навчально-методичні вказівки до практичних занять з нормативного курсу "Філософія"


Навчально-методичні вказівки до практичних занять з нормативного курсу "Філософія" / Криштопа В.І., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 132 с.

Навчально-методичні вказівки тематично і змістовно наближені до стандарту типової програми з нормативного курсу "філософія" для вузів України.

Філософія


Скальська, Д. М. Філософія : конспект лекцій / Д. М. Скальська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 52 с.

The lectures compendium is composed in accordance with the “Philosophy” course curriculum for second-year foreign students majoring in 6.050201 - “System engineering” and third-year students majoring in 6.050304 - “Petroleum Engineering”. It comprises 9 topics, 16 lectures and a list of recommended literature. Each topic is followed by knowledge assessment questions, list of topics for research papers and reports.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved