Ви є тут

Логіка

Вступ до логіки


Андрусів, Л. З. Вступ до логіки : метод. вказівки / Л. З. Андрусів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 64 с.

Методичні вказівки до навчального курсу «Вступ до логіки» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Вступ до логіки» для студентів першого курсу напряму підготовки 6.020105 – «Документознавство та інформаційна діяльність».

IFNTUNG 2014. All rights reserved