Ви є тут

Етика

Етика ділових відносин і конфліктологія


Кравченко, В. Ю. Етика ділових відносин і конфліктологія : методичні вказівки / В. Ю. Кравченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 59 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Етика ділових відносин і конфліктологія". Містять вступ, структуру програми навчального курсу "Етика ділових відносин і конфліктологія", список рекомендованої літератури, додатки. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю: 242 - "Туризм".

Етика та психологія ділового спілкування


Кравченко, В. Ю. Етика та психологія ділового спілкування : конспект лекцій / В. Ю. Кравченко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 109 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Етика та психологія ділового спілкування» для студентів І курсу спеціальностей 051 – економіка, 072 – фінанси, банківська справа та страхування, 076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Містять вступ, зміст, структуру лекцій, список рекомендованої літератури, додатки.

Етика та психологія ділових відносин


Дербеньова, Л. В. Етика та психологія ділових відносин : конспект лекцій / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 68 с.

Конспект лекцій "Етика та психологія ділових відносин" сприятиме формування необхідної комунікативної спроможності у оволодінні науковими засадами етики та психології ділових відносин з метою оцінки, вироблення стратегії поведінки у прийнятті рішень, що дозволяє вирішувати суперечливі етичні проблеми в бізнесі, організаціях, держпідприємствах майбутнім фахівцям-документознавцям та інформаційним аналітикам.

Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Етика ділового спілкування"


Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з курсу "Етика ділового спілкування" / Будуйкевич Н.Ф., авт. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 19 с.

Дані методичні вказівки з дисципліни “Етика ділового спілкування” призначені для студентів ІІ курсу заочної форми навчання. Мета вказівок ознайомити студентів із завданнями, програмою, питаннями і документами, які виносяться на залік з курсу “Етика ділового спілкування”.

Конспект лекцій з курсу "Етика ділового спілкування"


Коваль, П. М. Конспект лекцій з курсу "Етика ділового спілкування" / П. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 47 с.

Конспект лекцій складено згідно з навчальною програмою курсу “ Етика ділового спілкування ” і призначений для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Етика ділового спілкування


Будуйкевич, Н. Ф. Етика ділового спілкування : конспект лекцій / Н. Ф. Будуйкевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 142 с.

Пропонований конспект лекцій у систематизованому вигляді знайомить з різноманітними аспектами ділового спілкування, моральною культурою спілкування та службовим етикетом, добором способів ділового спілкування, проблемами проведення ділових нарад, етикою та етикетом у діловому спілкуванні з іноземцями. Конспект лекцій призначений для студентів, аспірантів, викладачів, менеджерів, а також для всіх, сфера діяльності яких пов’язана з діловим спілкуванням.

IFNTUNG 2014. All rights reserved