Ви є тут

Релігієзнавство

Олексишин, О. О. Релігієзнавство : методичні рекомендації / О. О. Олексишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 67 с

Методичні рекомендації містять вказівки для вивчення першоджерел на практичних заняттях з нормативного навчального курсу “Релігієзнавство”. До всіх змістовних модулів, передбачених робочою програмою дисципліни, подано уривки, фрагменти, витяги релігійних, філософських, історичних, правових текстів, наведено перелік питань для контролю знань, що має посприяти поглибленому осмисленню, вивченню першоджерел, пробудженню інтересу до їх особистої інтерпретації студентами. Можуть бути використані студентами спеціальностей „Геологія нафти і газу” та „Геофізика”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved