Ви є тут

Релігієзнавство

Стецюк, Р. В. Релігієзнавство : метод. вказівки / Р. В. Стецюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 63 с.

Методичні вказівки до навчального курсу «Релігієзнавство» розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Релігієзнавство» для студентів першого курсу напряму підготовки 6.140.103 «Туризм». Методичний виклад теоретико-практичного матеріалу допоможе студентам осмислити сучасні проблеми релігійного і духовного життя суспільства.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved