Ви є тут

Статистика

Статистика


Іванова, М. О. Статистика : метод. вказівки / М. О. Іванова, І. Б. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 38 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми з курсу «Статистика» і призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030504 - «Економіка підприємства» стаціонарної та заочної форм навчання.

Статистика


Іванова, М. О. Статистика : методичні вказівки з курсового проектування / М. О. Іванова, І. Б. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 61 с.

Методичні вказівки містять рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Статистика”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Облік і аудит”.

Використання статистичних методів і моделей в аналізі складних соціально-економічних явищ


Гуцуляк, М. В. Використання статистичних методів і моделей в аналізі складних соціально-економічних явищ : курсове проектування / М. В. Гуцуляк, М. П. Репела, О. В. Турій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 50 с.

Курсове проектування містить методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Статистика”. Розроблено у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни та навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю „Фінанси”.

Статистика. (Розвиток вітчизняної статистики в контексті світової статистичної науки)


Гуцуляк, М. В. Статистика. (Розвиток вітчизняної статистики в контексті світової статистичної науки) : метод. вказівки / М. В. Гуцуляк, І. М. Негрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 48 с.

Методичні матеріали підготовлені у відповідності з програмою курсу “Статистика” і призначені для самостійної роботи при вивченні теми № 1 “Предмет і метод статистичної науки” студентами денної і заочної форми навчання спеціальностей “Облік і аудит”, “Фінанси”, “Економіка підприємства”, “Менеджмент організації”,”Документознавство та інформаційна діяльність”.

Статистика


Гуцуляк, М. В. Статистика : метод. вказівки / М. В. Гуцуляк, І. М. Негрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 42 с.

Методичні вказівки містять рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів з дисципліни „Статистика”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальностями „Облік і аудит”, „Економіка підприємства”, „Фінанси” „Документознавство та інформаційна діяльність”.

Статистика


Гуцуляк, М. В. Статистика : курсове проектування / М. В. Гуцуляк, І. М. Негрич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 28 с.

Методичні вказівки містять рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни „Статистика”. Розроблені у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни, чинним навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю "Облік і аудит”.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved