Ви є тут

Статистика

Статистика


Іванова, М. О. Статистика : метод. вказівки / М. О. Іванова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 110 с.

Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу “Статистика” та мають за мету надати допомогу студентам при опануванні курсу. У методичних вказівках подано завдання та запитання для самоконтролю знань з кожної теми, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, дано загальну характеристику курсової роботи.

Статистика


Іванова, М. О. Статистика : методичні вказівки / М. О. Іванова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 111 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до програми курсу “Статистика” та мають за мету надати допомогу студентам при опануванні курсу. У методичних вказівках надано завдання та запитання для самоконтролю знань з кожної теми, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, дано загальну характеристику курсової роботи.

Статистика


Іванова, М. О. Статистика : методичні вказівки та тематика контрольних робіт / М. О. Іванова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 25 с.

Методичні вказівки містять рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів з дисципліни „Статистика”. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямами: 6.030509 - «Облік і аудит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030601 «Менеджмент».

Статистика


Іванова, М. О. Статистика : методичні вказівки до виконання курсової роботи / М. О. Іванова, О. М. Чедлєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 35 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми з курсу «Статистика» і призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030509 - «Облік і аудит» стаціонарної та заочної форм навчання. Призначення даних методичних вказівок – надати допомогу студентам при виконанні курсової роботи.

Статистика


Іванова, М. О. Статистика : метод. вказівки / М. О. Іванова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 120 с.

Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу “Статистика” та мають за мету надати допомогу студентам при опануванні курсу. У методичних вказівках надано завдання та запитання для самоконтролю знань з кожної теми , завдання для самостійної та індивідуальної роботи, дана загальна характеристика курсової роботи.

Статистика


Гуцуляк, М. В. Статистика : метод. вказівки / М. В. Гуцуляк, М. О. Іванова, О. М. Чедлєєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 63 с.

Методичні вказівки містять розв’язки типових завдань з виконання розрахункових робіт з курсу «Статистика». Призначено для підготовки бакалаврів за напрямами: 6.030601 «Менеджмент», 6.050400 «Туризм», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 -«Облік і аудит», 6.030508 - «Фінанси і кредит»

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved