Ви є тут

Статистика

Статистика


Іванова, М. О. Статистика : метод. вказівки / М. О. Іванова, І. Б. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 38 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми з курсу «Статистика» і призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.030504 - «Економіка підприємства» стаціонарної та заочної форм навчання.

Статистика


Іванова, М. О. Статистика : метод. вказівки / М. О. Іванова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 110 с.

Методичні вказівки складено у відповідно до програми курсу “Статистика” та мають за мету надати допомогу студентам при опануванні курсу. У методичних вказівках надано завдання та запитання для самоконтролю знань з кожної теми, завдання для самостійної та індивідуальної роботи.

Статистика


Василик, О. Б. Статистика : конспект лекцій / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 93 с.

Конспект лекцій призначений для підготовки до лекційних та практичних занять з дисципліни «Статистика». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. У конспекті наведені зміст дисципліни за темами, теоретичний матеріал, приклади типових задач та питання для самоконтролю з кожної теми.

Статистика


Василик, О. Б. Статистика : метод. вказівки / О. Б. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 76 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни «Статистика». Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. У методичних вказівках наведені зміст дисципліни за темами, завдання та питання для самоконтролю з кожної теми та домашні і контрольні завдання.

Статистика 2


Іванова, М. О. Статистика 2 : методичні вказівки / М. О. Іванова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 71 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу “Статистика 2” та мають за мету надати допомогу студентам при опануванні курсу. У методичних вказівках подано завдання та запитання для самоконтролю занять з кожної теми, завдання для самостійної та індивідуальної роботи.

Статистика


Іванова, М. О. Статистика : метод. вказівки / М. О. Іванова, І. Б. Медвідь. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 71 с.

Методичні вказівки складено відповідно до робочої програми з курсу «Статистика» і призначено для підготовки бакалаврів за напрямами: 6.030509 - «Облік і аудит», 6.030508 - «Фінанси і кредит», 6.030601 - «Менеджмент», 6.140103 – «Туризм» стаціонарної форми навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved