Ви є тут

Політологія

Політологія


Білоус, Л. В. Політологія : навч. посіб. / Л. В. Білоус, Т. П. Федорчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 350 с.

Навчальний посібник містить лекції з курсу політології, які охоплюють актуальні проблеми науки про політику і відповідають навчальній програмі цього курсу для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Посібник призначений як для викладачів, які проводять заняття, так і студентів, які вивчають дисципліну.

Політологія


Федорчак, Т. П. Політологія : метод. вказівки / Т. П. Федорчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 58 с.

У методичних порадах викладені рекомендації по вивченню дисципліни, представлений робочий план з курсу “Політологія”, методика проведення аудиторної контрольної роботи, рекомендовані теми і плани контрольних робіт, вказані вимоги до оцінки знань на письмовому екзамені / заліку / з політології, визначені основні проблеми для підготовки до екзамену /заліку / та список літератури для вивчення курсу.

Політологія


Білоус, Л. В. Політологія : тест. завдання / Л. В. Білоус, Т. П. Федорчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 129 с.

Тестові завдання з політології спрямовані на забезпечення індивідуального, поточного та модульного контролю знань студентів, повну й об’єктивну перевірку якості засвоєння навчального матеріалу, відповідність державним і вузівським стандартам.

Політологія


Білоус, Л. В. Політологія : метод. вказівки / Л. В. Білоус, Т. П. Федорчак, Я. В. Штанько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 166 с.

Навчально-методичні рекомендації підготовлено у відповідності з програмою курсу історії Україні для студентів всіх спеціальностей технічного університету. В ньому даються методичні вказівки по підготовці до семінарських занять, запропоновано тематику рефератів, питання і проблеми для самостійної роботи, а також екзаменаційні питання та вимоги до оцінки знань студентів.

Політологія


Білоус, Л. В. Політологія : метод. поради до вивчення курсу політології / Л. В. Білоус, І. П. Макаровський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 16 с.

У методичних порадах викладено методику проведення аудиторної контрольної роботи з політології, рекомендовано теми і плани контрольних робіт, робочий план з курсу “Політологія”, програмні вимоги, вимоги до оцінки знань на письмовому екзамені з політології, екзаменаційні питання та список основної літератури для вивчення курсу.

Політологія


Білоус, Л. В. Політологія. : навч.-метод. комплекс / Л. В. Білоус, І. П. Макаровський, Т. П. Федорчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 84 с.

Навчально-методичний комплекс розроблений у відповідності з навчальною програмою курсу політології для студентів усіх форм навчання та новими робочими навчальними планами і включає в себе плани і методичні рекомендації до семінарських занять з політології, програмні вимоги, список основної літератури до вивчення курсу політології, положення про рейтингову оцінку знань студентів, екзаменаційні питання та вимоги до оцінки знань студентів на письмовому екзамені з політології.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved