Ви є тут

Геодезія

Землевпорядне проектування


Кравець, О. Я. Землевпорядне проектування : конспект лекцій / О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 86 с.

Конспект лекцій містить навчальний матеріал з дисципліни "Землевпорядне проектування", а саме - основні завдання та призначення землевпорядного проектування. В конспекті розглянуто такі питання, як: теоретичні основи землевпорядного проектування, поняття про територіальний землеустрій, внутрішньогосподарський землеустрій сільськогосподарських землеволодінь та землекористувань, особливості землевпорядного проектування в районах розвинутої ерозії ґрунтів.

Geodesy


Kukhtar D.V. Geodesy: practical works. – Ivano-Frankivsk: IFNTUOG, 2019. – 32 p .

This practical works is addressed to students in the direction of preparation 185 - «Petroleum Engineering and Technology». The practical works will help students gain new skills and learn how to work with topographic maps. The workshop consists of three practical works, each of which contains a number of theoretical material and tasks to consolidate the knowledge gained. The practical works are designed to systematize the knowledge students gained in previous study periods, the synthesis of new skills and to assist in preparing for the evaluation of control knowledge.

Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз


Гера, О. В. Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз : методичні вказівки для сам. роботи / О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 14 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план та зміст навчальної програми дисципліни, елементи самостійної роботи, рекомендоване навчально-методичне забезпечення. Методичні вказівки призначені для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", денної та заочної форм навчання.

Основи геодезії


Матіщук, А. В. Основи геодезії : лабораторний практикум / А. В. Матіщук, О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

У практикумі наведено завдання для вивчення дисципліни "Основи геодезії", загальні рекомендації щодо підготовки студентів до лабораторних занять, розв'язання задач та оформлення звітів робіт. Практикум розроблено відповідно до робочої програми даної дисципліни. Лабораторний практикум призначений для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 191 "Архітектура та містобудування", денної та заочної (дистанційної) форм навчання.

Топографія. Поздовжній профіль


Грицюк, Т. Ю. Топографія. Поздовжній профіль : методичні вказівки з організації сам. роботи / Т. Ю. Грицюк, Н. Г. Федоришин, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 18 с.

Містить методичні вказівки з організації самостійної роботи "Поздовжній профіль". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". Призначено для використання студентами денної та заочної форм навчання.

Інженерна геодезія


Бурак, К. О. Інженерна геодезія : конспект лекцій. Ч. 5 : Геодезичні роботи при оцінці експлуатаційної надійності будівель, споруд та технологічного обладнання / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 163 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми курсу "Інженерна геодезія". Містить основні теоретичні відомості, контрольні питання і завдання для самостійної роботи з вивчення розділу "Геодезичні роботи при оцінці експлуатаційної надійності будівель, споруд та технологічного обладнання". Призначений для підготовки . спеціалістів і магістрів спеціальності 19.193 "Геодезія, та землеустрій".

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved