Ви є тут

Топографія. Поздовжній профіль

Грицюк, Т. Ю. Топографія. Поздовжній профіль : методичні вказівки з організації сам. роботи / Т. Ю. Грицюк, Н. Г. Федоришин, М. І. Феношин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 18 с.

Містить методичні вказівки з організації самостійної роботи "Поздовжній профіль". Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану для студентів спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій". Призначено для використання студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved