Ви є тут

Геодезія

Основи інженерної геодезії. Інженерно-геодезичне забезпечення вишукувань і проектування. Спеціальні розділи


Бурак, К. О. Основи інженерної геодезії. Інженерно-геодезичне забезпечення вишукувань і проектування. Спеціальні розділи : конспект лекцій. Ч. 4 : Геодезичні роботи при воднотранспортних вишукуваннях / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 163 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми курсів “Основи інженерної геодезії”, та “Інженерна геодезія”. Містить основні теоретичні відомості, контрольні питання і завдання для самостійної роботи з вивчення розділу “Геодезичні роботи при воднотранспортних вишукуваннях”. Призначений для підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом підготовки 6.080101 та 7.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” .

Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі


Лудчак, О. Є. Геоінформаційні системи в землеустрої та кадастрі : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / О. Є. Лудчак, В. В. Романюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 8 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 1931 - “Геодезія та землеустрій”. Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання

Землеустрій


Лудчак, О. Є. Землеустрій : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / О. Є. Лудчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 12 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 193- “Геодезія та землеустрій”. Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання.

Фотограмметрія та дистанційне зондування


Матіщук, А. В. Фотограмметрія та дистанційне зондування : методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи / А. В. Матіщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 21 с.

Методичні вказівки містять рекомендації для забезпечення проведення самостійної та індивідуальної роботи студентів, розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Можуть бути використані студентами для дистанційного навчання.

Інженерні вишукування


Кравець, О. Я. Інженерні вишукування : методичні вказівки для самостійної роботи / О. Я. Кравець, Я. С. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 10 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення дисципліни інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, контрольні запитання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 6.080101 - «Геодезія, картографія та землеустрій». Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Основи геодезії


Кравець, Я. С. Основи геодезії : методичні вказівки для самостійної роботи / Я. С. Кравець, О. Я. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 9 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення дисципліни інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та лабораторних занять, контрольні запитання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів. Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки бакалаврів за спеціальністю 191 – «Архітектура та містобудування». Можуть бути використані студентами очної та заочної форм навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved