Ви є тут

Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз

Гера, О. В. Фінансово-економічна діяльність та інвестиційний аналіз : методичні вказівки для сам. роботи / О. В. Гера. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 14 с.

Методичні вказівки містять необхідну інформацію для самостійного вивчення дисципліни, а саме: мету та завдання, тематичний план та зміст навчальної програми дисципліни, елементи самостійної роботи, рекомендоване навчально-методичне забезпечення. Методичні вказівки призначені для підготовки фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій", денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved