Ви є тут

Інженерна геодезія

Бурак, К. О. Інженерна геодезія : конспект лекцій. Ч. 5 : Геодезичні роботи при оцінці експлуатаційної надійності будівель, споруд та технологічного обладнання / К. О. Бурак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 163 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми курсу "Інженерна геодезія". Містить основні теоретичні відомості, контрольні питання і завдання для самостійної роботи з вивчення розділу "Геодезичні роботи при оцінці експлуатаційної надійності будівель, споруд та технологічного обладнання". Призначений для підготовки . спеціалістів і магістрів спеціальності 19.193 "Геодезія, та землеустрій".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved