Ви є тут

Фізична культура і спорт

Фізичні основи медичної діагностики


Кравець, В. І. Фізичні основи медичної діагностики : практикум / В. І. Кравець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 18 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Фізичні основи медичної діагностики". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Фізичні основи медичної діагностики". Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.051003 — "Приладобудування".

Атлетична гімнастика для студентської молоді


Черней, В. І. Атлетична гімнастика для студентської молоді : методичні вказівки / В. І. Черней. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 78 с.

Методичні вказівки містять комплекси вправ, які спрямовані на розвиток сили різних груп м’язів з використанням різного роду обтяження та тренажерів для чоловіків та жінок.
Призначено для студентів усіх напрямків підготовки.

Гігієна і профілактика травматизму на заняттях і змаганнях


Станкевич, І. М. Гігієна і профілактика травматизму на заняттях і змаганнях : метод. вказівки / І. М. Станкевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 22 с.

Дані методичні вказівки відображають роль гігієни і санітарії в системі фізичного виховання і спорту. У методичних сказівках подано гігієнічні вимоги до заходів відновлення організму спортсмена та його особиста гігієна. Культура харчування спортсмена, а також гігієнічні вимоги до місць проведення навчально тренувального процесу і спортивних змагань. Вказано причини травматизму і його профілактика.

Елементи фізичної культури в житті і побуті Запорозьких козаків


Файчак, І. І. Елементи фізичної культури в житті і побуті Запорозьких козаків : метод. вказівки / І. І. Файчак, Р. І. Файчак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 24 с. -

Методичні вказівки розроблені відповідно до програми навчальної дисципліни та містять інформацію про зародження Запорозської Січі, озброєння, морські походи козаків, відвага, хоробрість і фізична підготовка – запорука успіхів запорожців. Призначені для студентів 1-5 курсів і можуть використовуватись широким колом читачів.

Міжнародні правила з гандболу

Мельник, Д. М. Міжнародні правила з гандболу : методичні вказівки / Д. М. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 30 с.

Дані методичні вказівки призначені для використання викладачами у проведенні занять з фізичного виховання із студентами всіх спеціальностей.

Навчання оперативного мислення шахістів-спортсменів

Шанковський, А. З. Навчання оперативного мислення шахістів-спортсменів : метод. вказівки / А. З. Шанковський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 25 с.

Методичні вказівки характеризують оперативне мислення шахістів, містять рекомендації щодо тестування та вдосконалення оперативного мислення. Методичні вказівки відповідають робочій програмі дисципліни «Фізичне виховання» (спеціалізація "Шахи"). Призначені для студентів І-ІV курсів всіх напрямів підготовки.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved