Ви є тут

Фізична культура і спорт

Організація та проведення змагань з баскетболу

Бєлявський, І. Л. Організація та проведення змагань з баскетболу : методичні вказівки / І. Л. Бєлявський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 20 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «фізичне виховання». Методичні вказівки відображають організацію та проведення змагань з баскетболу дані методичні вказівки дають можливість ознайомитись з значенням та видами змагань, а також з системами розіграшів.

Баскетбол у системі фізичного виховання студентської молоді

Белявський, І. Л. Баскетбол у системі фізичного виховання студентської молоді : метод. вказівки / І. Л. Белявський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 137 с.

Методичні вказівки призначені для студентів I-IV курсів усіх спеціальностей, викладачів фізичного виховання та тренерів з баскетболу, котрі постійно повинні вдосконалювати власні знання та використовувати нову методику викладання. Методичні вказівки розроблено на основі сучасних педагогічних підходів до викладання фізичної культури у вищій школі та мають на меті узагальнити багаторічний досвід роботи зі студентами різних вікових груп, а також надати методичну допомогу викладачам фізичної культури в організації навчального процесу, у розподілі матеріалу за ступенем складності, ознайомити з комплексом засобів та методів навчання в баскетболі.

Історія розвитку баскетболу. Методика навчання гри в баскетбол

Белявський, І. Л. Історія розвитку баскетболу. Методика навчання гри в баскетбол : конспект лекцій / І. Л. Белявський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 23 с.

Методичні вказівки відображають історію розвитку та процес формування баскетболу та методику навчання гри в баскетбол. Дані методичні вказівки дають можливість детально ознайомитись з становленням і розвитком баскетболу та пізнати методику навчання гри.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved