Ви є тут

Наукові основи промислової екології

Челядин, Л. І. Наукові основи промислової екології : конспект лекцій / Л. І. Челядин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 120 с.

Конспект лекцій розроблений на основі огляду і аналізу основних галузей промислового видобутку природної сировини та її перетворення в різні товари, матеріали. Промислове виробництво вміщає технології, процеси, устаткування, які спричиняють виділення в атмосферу викидних забруднених газів, стічних вод, що вміщають токсичні компоненти, техногенних відходів, які складуються на певних територіях, і забруднюють педосферу.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved