Ви є тут

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта

Ільків, Є. Ю. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : методичні вказівки для сам. роботи / Є. Ю. Ільків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 14 с.

Методичні вказівки розроблені для самостійної роботи магістрів, які навчаються за освітньо-професійною програмою "Землеустрій та кадастр", очної і заочної форм навчання. Вказівки розроблені відповідно до робочої програми дисципліни, навчального плану та освітньо-професійної програми.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved