Ви є тут

Захист атмосферного повітря від забруднень

Семчук, Я. М. Захист атмосферного повітря від забруднень : навч. посіб. / Я. М. Семчук, Л. Я. Савчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 197 с.

У навчальному посібнику викладено лекційний курс із дисципліни «Прогнозування викидів в атмосферне повітря промисловими підприємствами». Розглянуто питання захисту атмосфери від хімічного, пилевого, електромагнітного, шумового, радіаційного забруднень стаціонарними та рухомими джерелами. Провідне місце у навчальному посібнику належить розгляду дотримання норм і вимог під час проектування, будівництва та реконструкції підприємств та інших об’єктів, що впливають або можуть впливати на стан атмосферного повітря.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved