Ви є тут

Цивільний захист

Цивільний захист та техногенна безпека нафтогазових об'єктів


Цивільний захист та техногенна безпека нафтогазових об'єктів : навч. посіб. / Я. М. Семчук, О. Ю. Витязь, М. П. Кулик, М. П. Школьний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 339 с.

Навчальний посібник складено згідно з навчальною програмою нормативної дисципліни „Цивільний захист”, затвердженої МОН України від 31.03.2011. В даному посібнику викладено зміст основних тем навчального курсу, розкрито правове забезпечення ЦЗ, побудова системи в рамках держави, регіону та підприємства.
Розглянуті деякі питання техногенної безпеки нафтогазових об’єктів. Посібник може бути рекомендований студентам освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр», для яких наявність знань та умінь, пов’язаних з проектуванням об’єктів підвищеної небезпеки, є однією із обов’язкових кваліфікаційних вимог навчальних стандартів нового покоління.

Цивільна оборона


Витязь, О. Ю. Цивільна оборона : методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей / О. Ю. Витязь, В. П. Заник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 16 с.

В методичних вказівках і завдання для самостійної роботи студентів наведено зміст основних тем дисципліни та індивідуальні завдання для виконання контрольної робота з курсу "Цивільна оборона".

IFNTUNG 2014. All rights reserved