Ви є тут

Бібліотечна, бібліографічна і науково-інформаційна діяльність

Інформаційна аналітика в нафтогазовій сфері


Григораш, С. М. Інформаційна аналітика в нафтогазовій сфері : методичні вказівки для практичних та семінарських занять / С. М. Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 75 с.

Методичні вказівки містять короткий огляд лекційного курсу; завдання до практичних занять; короткий аналіз матеріалу семінарських та практичних занять, тестові завдання для модульного та підсумкового контролю; перелік питань для індивідуальних занять; рекомендовані джерела інформації з дисципліни "Інформаційна аналітика в нафтогазовій сфері".

Методологія та методика документознавчих досліджень


Дербеньова, Л. В. Методологія та методика документознавчих досліджень : методичні вказівки до практичних занять і сам. роботи / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 37 с.

Методичні вказівки містять термінологію, короткі теоретичні відомості з дисципліни, плани проведення практичних занять, вимоги та завдання для самостійної роботи. Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки магістрів І року навчання денної та заочної форми спеціальності "029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" .

Методологія та методика документознавчих досліджень


Дербеньова, Л. В. Методологія та методика документознавчих досліджень : конспект лекцій / Л. В. Дербеньова. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 120 с.

Конспект лекцій містить теоретичні відомості та практичні навички з курсу "Методологія та методика документознавчих досліджень", питання і завдання для самоконтролю, перелік використаних та рекомендованих джерел. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та навчального плану підготовки магістрів І року навчання денної та заочної форми спеціальності "029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" .

Інформаційно-аналітична діяльність


Григораш, С. М. Інформаційно-аналітична діяльність : методичні вказівки для практичних та семінарських робіт / С. М. Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 36 с.

Практикум містить мету і завдання дисципліни та методичні рекомендації до підготовки практичних та семінарських занять. Запропоновано застосування інтерактивних методів під час проведення занять, а також перелік питань, що виносяться на іспит. У методичних вказівках подано перелік основних та рекомендованих джерел, які є необхідними для вивчення дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6. 020105 "Документознавство та інформаційна діяльність".

Науково-технічна інформація


Мельник, В. Д. Науково-технічна інформація : методичні вказівки / В. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 27 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання дисципліни, програму курсу та методичні рекомендації до виконання практичних занять. Також у методичних вказівках запропоновано перелік питань для індивідуальної роботи, питання, що виносяться на залік та завдання на контрольні роботи студентам заочної форми навчання. У методичних вказівках запропоновано перелік основних та рекомендованих джерел, що є необхідними для вивчення дисципліни. Методичні вказівки призначені для фахівців за напрямом підготовки: «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 6.020105 «бакалавр».

Інформаційно-аналітична діяльнісь


Григораш, С. М. Інформаційно-аналітична діяльнісь : метод. вказівки / С. М. Григораш. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 54 с.

Методичні вказівки містять мету і завдання дисципліни, програму курсу та методичні рекомендації до контрольних завдань. Також запропоновано перелік питань та тестові завдання до іспиту для студентів заочної форми навчання, перелік питань, що виносяться на іспит. У методичних вказівках подано перелік основних та рекомендованих джерел, які є необхідними для вивчення дисципліни. Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня 6. 020105 «Бакалавр».

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved