Ви є тут

Архітектура

Інженерна графіка (спецкурс)


Корнута, В. А. Інженерна графіка (спецкурс) : методичні вказівки до вивчення дисципліни / В. А. Корнута, В. В. Буй. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 61 с.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни складені згідно з робочою програмою дисципліни «Інженерна графіка (спецкурс)». Призначені для студентів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія та можуть використовуватись студентами очної, заочної та дистанційної форм навчання.

Проектування основ та фундаментів


Проектування основ та фундаментів : конспект лекцій / А. С. Величкович, А. В. Андрусяк, В. І. Артим, О. М. Лев. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 96 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам денної та заочної форм навчання (кваліфікаційний рівень - магістр), які здобувають спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" і 103 "Науки про землю" спеціалізація "Інженерна геологія та гідрогеологія". Конспект лекцій розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану.

Проектування основ і фундаментів


Андрусяк, А. В. Проектування основ і фундаментів : методичні вказівки для сам. роботи / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 71 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам денної та заочної форм навчання (кваліфікаційний рівень - магістр), які здобувають спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" і 103 "Науки про землю" спеціалізація "Інженерна геологія та гідрогеологія". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану.

Проектування основ і фундаментів


Андрусяк, А. В. Проектування основ і фундаментів : практикум / А. В. Андрусяк, А. С. Величкович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 50 с.

Дані методичні вказівки адресовані студентам денної та заочної форм навчання (кваліфікаційний рівень - магістр), які здобувають спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" і 103 "Науки про землю" спеціалізація "Інженерна геологія та гідрогеологія". Розроблені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та чинного навчального плану. Практикум містить основні положення та склад практичної частини курсу "Проектування основ і фундаментів". Розроблений з метою підготувати майбутніх магістрів в галузі будівництва до проектування та влаштування основ і фундаментів промислових і цивільних будинків та споруд в різних ґрунтових умовах.

Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах


Кузьменко, Е. Д. Особливості проектування будівель у складних інженерно-геологічних умовах : лабораторний практикум / Е. Д. Кузьменко, М. М. Тимків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 63 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Особливості проектування у складних інженерно-геологічних умовах". Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять,завдання та контрольні питання. Призначений для підготовки магістрів за спеціальністю 191 Архітектура та містобудівництво" за галуззю знань "19 Архітектура та будівництво".

Архітектура обчислювальних систем


Заячук, Я. І. Архітектура обчислювальних систем : методичні вказівки для сам. роботи / Я. І. Заячук, А. М. Лазорів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 26 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначені для підготовки магістрів за напрямом - 123 "Комп'ютерна інженерія". Методичні вказівки можуть бути використані студентами, які навчаються на очній та заочній формах навчання.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved