Ви є тут

Психологія

Пcихологія і педагогіка

Джура, О. Д. Пcихологія і педагогіка : метод. вказівки / О. Д. Джура. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 206 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з навчального курсу «Психологія і педагогіка», рекомендовані студентам першого курсу, напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», усіх форм навчання. Структура вказівок містить програму навчальної дисципліни, завдання для самостійної роботи, методичні вказівки щодо самостійного вивчення тем, тестові завдання для самоконтролю, індивідуальні завдання творчого характеру, психологічні тести та методики, словники категорій і понять психології та педагогіки. Методичні вказівки будуть корисними як студентам, так і викладачам для організації навчального процесу, що ґрунтується на принципі співтворчої активності.

Психологія управління

Дзвінчук, Д. І. Психологія управління : навч. посіб. / Д. І. Дзвінчук, В. М. Кушнірюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. - 260 с.

Навчальний посібник є узагальненням досвіду навчання державних службовців у магістратурі державної служби в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, курсах підвищення кваліфікації державних службовців у регіональному Центрі підвищення кваліфікації. Систематизовано знання щодо основних положень державної служби України та психологічних основ управлінської діяльності. Суттєвою особливістю навчального посібника є його практична орієнтація, великий вміст психодіагностичної методики по дослідженню змісту управлінської діяльності та особистості державного службовця.

Основи психології та педагогіки

Криштопа, С. Й. Основи психології та педагогіки : практичні заняття / С. Й. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 72 с.

Запропоновані методичні рекомендації мають за мету допомогти тим, хто вивчає психологію зорієнтуватись у сучасній її проблематиці, окреслити розуміння основних питань, сприяти у підборі літератури до кожної з тем курсу, винесених на практичні заняття.

Управління станом стресу в умовах змагань

Станкевич, І. М. Управління станом стресу в умовах змагань : метод. вказівки / І. М. Станкевич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 34 с.

Методичні вказівки призначені для використання працівниками сфери спорту, спортсменами та лікарями для ефективного керування тренувальним процесом.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved