Ви є тут

Соціальне управління

Зв'язки з громадськістю


Джура, О. Д. Зв'язки з громадськістю : метод. вказівки / О. Д. Джура, Б. Л. Гривнак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 43 с.

Методичні вказівки містять вступ, мету і завдання дисципліни, програму курсу та методичні рекомендації до практичних занять. Крім того, у методичних вказівках розміщено загальні вимоги до курсового проектування, а також перелік питань, які виносяться на іспит.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved