Ви є тут

Засоби масової інформації

Засоби масової інформації


Бурківська, Л. Ю. Засоби масової інформації : навч.- метод. комплекс / Л. Ю. Бурківська, Х. М. Вінтонів, В. М. Пахомов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 78 с.

Навчально-методичний комплекс розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Засоби масової інформації». Навчально-методичний комплекс складається з короткого конспекту лекцій, методичних вказівок до практичних занять, завдань для самостійної роботи студентів, переліку питань для контролю та атестації знань, контрольних робіт для заочної форми навчання, словнику журналістських термінів.

Редагування документації


Бурківська, Л. Ю. Редагування документації : конспект лекцій / Л. Ю. Бурківська, Ю. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 110 с.

Конспект лекцій містить програмовий матеріал у таблично-схематичній формі, розроблений відповідно до робочої програми дисципліни «Редагування документації» та навчального плану підготовки студентів V курсу денної та заочної форм навчання.

Редагування спецдокументації


Якібчук, М. В. Редагування спецдокументації : конспект лекцій / М. В. Якібчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 172 с.

Конспект лекцій містить об’єкт, предмет, мету, завдання, методи, галузі та аспекти редагування. Редагування розглядається як синтез операцій контролю та виправлення, приведення тексту у відповідність із нормами. Подано опис норм редагування, методи контролю й виправлення помилок. Розглянуто методи комп’ютеризації процесу редагування.

Методичні вказівки з курсу "Загальне редагування спецдокументації"


Якібчук, М. В. Методичні вказівки з курсу "Загальне редагування спецдокументації" / М. В. Якібчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 30 с.

Дані методичні вказівки містять загальні рекомендації і вимоги до виконання практичних робіт з дисципліни “Загальне редагування спецдокументації”

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved