Ви є тут

Термодинаміка

Термодинаміка і теплові процеси зварювання


Негрич, B. В. Термодинаміка і теплові процеси зварювання : метод. вказівки / B. В. Негрич, Л. І. Гаєва, Я. М. Дем’янчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 37 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни призначено для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.050504 “Зварювання”. Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни "Термодинаміка і теплові процеси"

Термодинаміка вуглеводневих систем в надрах


Мельник, О. Д. Термодинаміка вуглеводневих систем в надрах : конспект лекцій / О. Д. Мельник, Д. О. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 100 с.

У конспекті лекцій викладено розділи термодинаміки вуглеводневих (ВВ) систем в надрах, як база хімічних знань необхідних для магістрів геологічного напрямку. Зосереджена увага на розділі „Хімічна термодинаміка“, розглянуто розділи „Термодинамічні характеристики нафтових систем“, „Діаграми стійкості і їх застосування в геохімічних дослідженнях“. Методика викладання матеріалу базується на знаннях хімії, фізики і вищої математики здобутих на попередніх курсах навчання.

Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки


Негрич, В. В. Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки : методичні вказівки / В. В. Негрич, Я. М. Дем'янчук, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 39 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" та робочої програми навчальної дисципліни.

Термодинаміка і теплотехніка


Гаєва, Л. І. Термодинаміка і теплотехніка : методичні вказівки / Л. І. Гаєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 82 с.

Розроблені відповідно до чинного навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю “Автоматизоване управління технологічними процесами” та робочої програми навчальної дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved