Ви є тут

Хімія

Загальна хімія


Мельник, О. Д. Загальна хімія : конспект лекцій. Ч.2 / О. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 224 с.

Конспект лекцій складений у відповідності з програмою курсу "Загальна хімія", прочитаного студентам ІФНТУНГ. У конспекті лекцій викладено розділи фізичної та колоїдної хімії, як база хімічних знань необхідних для спеціалістів технічного напрямку. Розглянуто розділи „Термодинаміка”, "Фазова рівновага", „Дисперсні системи”, зосереджена увага на розділі „Поверхневі явища”. Розділ "Органічна хімія нафти" завершує хімічну підготовку студентів. Методика викладання матеріалу базується на знаннях хімії, фізики і математики здобутих у середній школі.

Загальна хімія


Мельник, О. Д. Загальна хімія : конспект лекцій. Ч.1 / О. Д. Мельник. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 251 с.

Конспект лекцій складений у відповідності з програмою курсу "Загальна хімія", прочитаного студентам ІФНТУНГ. У конспекті лекцій викладено розділи фізичної та колоїдної хімії, як база хімічних знань необхідних для спеціалістів технічного напрямку. Розглянуто розділи „Термодинаміка”, „Дисперсні системи”, зосереджена увага на розділі „Поверхневі явища”. Методика викладання матеріалу базується на знаннях хімії, фізики і математики здобутих у середній школі.

Загальна хімія


Загальна хімія : лабораторний практикум / П. Д. Романко, Г. А. Романко, О. Д. Мельник [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 91 с.

Лабораторний практикум складений відповідно до типової програми з курсу хімії для студентів інженерних (нехімічних) спеціальностей вузів. У практикумі до кожної лабораторної роботи дається завдання на самостійну роботу, список рекомендованої літератури, зразки контролю знань, хід виконання самої роботи. Об’єм лабораторного практикуму і порядок виконання робіт для кожної спеціальності визначається кафедрою відповідно до навчальних планів і робочих програм.

Хімія. (Приклади і розв'язки)


Романко, Г. А. Хімія. (Приклади і розв'язки). : навч. посіб. / Г. А. Романко, П. Д. Романко, Л. Я. Побережний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 289 с.

Посібник складений з 13 тем у відповідності з навчальним планом та програмою для студентів нехімічних інженерних спеціальностей. Завдання і тести, приклади розв’язків та відповіді на них, узагальнюючі схеми і таблиці сприятимуть творчому усвідомленню матеріалу та формування відповідної системи хімічних знань.

Загальна хімія


Загальна хімія : лабораторний практикум / П. Д. Романко, Г. А. Романко, О. Д. Мельник [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 105 с.

Лабораторний практикум складений у відповідності з типовою програмою з курсу хімії для студентів інженерних (нехімічних) спеціальностей вузів. практикумі до кожної лабораторної роботи дається завдання на самостійну роботу, список рекомендованої літератури, зразки контролю знань, хід виконання самої роботи. Об’єм лабораторного практикуму і порядок виконання робіт для кожної спеціальності визначається кафедрою у відповідності з навчальними планами і робочими програмами.

Загальна хімія


Романко, П. Д. Загальна хімія : лаб. практ. з комп'ютерн. підтримк. для студ. напрям. "Гірництво","Інженерна механіка","Екологія" / П. Д. Романко, Л. Я. Побережний. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 48 с.

Лабораторний практикум складено у відповідності до типової програми з курсу загальної хімії для студентів напрямків „Гірництво”, „Інженерна механіка” та „Екологія” ІФНТУНГ.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved