Ви є тут

Аналітична хімія

Аналітична хімія


Полутренко, М. С. Аналітична хімія : конспект лекцій / М. С. Полутренко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 117 с.

В конспекті лекцій розглядаються основи теорій процесів, що протікають при проведенні аналітичних реакцій (типи аналітичних реакцій та їх чутливість, класифікація катіонів по сірководневому та кислотно-основному методах, зворотні та незворотні реакції, зазначаються контрольні питання та зразок картки контролю знань студентів та ін.).

IFNTUNG 2014. All rights reserved