Ви є тут

Кристалографія

Кристалографія і мінералогія


Бригиневич, Є. А. Кристалографія і мінералогія : конспект лекцій / Є. А. Бригиневич, О. М. Трубенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2004. - 166 с.

В конспекті лекцій поряд з програмою курсу даються основні теоретичні положення, які студентам необхідно опанувати з метою отримання фундаментальних знань для подальшого засвоєння на старших курсах таких дисциплін, як “Петрографія”, “Мінералогія”, “Корисні копалини” та інші. Рекомендується література і питання для самоконтролю.

Кристалографія і мінерологія


Бригиневич, Є. А. Кристалографія і мінерологія : лабораторний практикум / Є. А. Бригиневич. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2003. - 87 с.

В лабораторному практикумі дається послідовність і короткий зміст лабораторних робіт, приводяться: мета, завдання, основні теоретичні положення та методика виконання, які необхідно засвоїти студенту. Рекомендується література та запитання для самоконтролю.

IFNTUNG 2014. All rights reserved