slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Баскетбол у системі фізичного виховання студентської молоді

Белявський, І. Л. Баскетбол у системі фізичного виховання студентської молоді : метод. вказівки / І. Л. Белявський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2009. - 137 с.

Методичні вказівки призначені для студентів I-IV курсів усіх спеціальностей, викладачів фізичного виховання та тренерів з баскетболу, котрі постійно повинні вдосконалювати власні знання та використовувати нову методику викладання. Методичні вказівки розроблено на основі сучасних педагогічних підходів до викладання фізичної культури у вищій школі та мають на меті узагальнити багаторічний досвід роботи зі студентами різних вікових груп, а також надати методичну допомогу викладачам фізичної культури в організації навчального процесу, у розподілі матеріалу за ступенем складності, ознайомити з комплексом засобів та методів навчання в баскетболі.

Історія розвитку баскетболу. Методика навчання гри в баскетбол

Белявський, І. Л. Історія розвитку баскетболу. Методика навчання гри в баскетбол : конспект лекцій / І. Л. Белявський. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 23 с.

Методичні вказівки відображають історію розвитку та процес формування баскетболу та методику навчання гри в баскетбол. Дані методичні вказівки дають можливість детально ознайомитись з становленням і розвитком баскетболу та пізнати методику навчання гри.

Релігієзнавство

Олексишин, О. О. Релігієзнавство : методичні рекомендації / О. О. Олексишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2007. - 67 с

Методичні рекомендації містять вказівки для вивчення першоджерел на практичних заняттях з нормативного навчального курсу “Релігієзнавство”. До всіх змістовних модулів, передбачених робочою програмою дисципліни, подано уривки, фрагменти, витяги релігійних, філософських, історичних, правових текстів, наведено перелік питань для контролю знань, що має посприяти поглибленому осмисленню, вивченню першоджерел, пробудженню інтересу до їх особистої інтерпретації студентами. Можуть бути використані студентами спеціальностей „Геологія нафти і газу” та „Геофізика”.

Релігієзнавство

Стойко, І. М. Релігієзнавство : короткий курс лекцій / І. М. Стойко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 1997. - 50 с.

Короткий курс лекцій з «Релігієзнавства» складено у відповідності з навчальною програмою для самостійної роботи студентів усіх форм навчання.

Питання для самоконтролю з курсу "Релігієзнавство"

Коваль, П. М. Питання для самоконтролю з курсу "Релігієзнавство" / П. М. Коваль. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2001. - 12 с.

Психологія

Гуменюк, Н. Я. Психологія : метод. вказівки / Н. Я. Гуменюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 72 с.

Завданням методичних рекомендацій, є довести студентам, що без ґрунтовних соціально – психологічних знань і практичних вмінь неможливо продуктивно будувати соціальні та між особистісні стосунки, сприймати та оцінювати інших людей, регулювати власну поведінку, здійснювати обмін думками, інформацією, впливати одне на одного.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved