slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Ландшафтна архітектура

Веркалець, І. М. Ландшафтна архітектура : метод. рекомендації / І. М. Веркалець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 40 с.

Методичні рекомендації для курсу «Ландшафтна архітектура». Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Призначений для використання студентами денної форми навчання, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура».

Основи об'ємно-просторової композиції

Поліщук, Л. К. Основи об'ємно-просторової композиції : метод. посібник. Ч. 1 / Л. К. Поліщук, І. О. Родіна, О. Р. Новицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 100 с.

Методичний посібник для курсу «Об’ємно-просторова композиція». Розроблений відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності «Архітектура будівель і споруд». Призначений для використання студентами денної форми навчання, напряму підготовки 6.060102 «Архітектура».

Архітектурне проектування. Індивідуальний житловий будинок

Архітектурне проектування. Індивідуальний житловий будинок : метод. рекомендації. Ч. ІІ / Л. К. Поліщук, Т. В. Скрипин, Я. В. Василишин [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 45 с.

Методичні рекомендації для курсу «Архітектурне проектування». Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності 7.120101 «Архітектура будівель і споруд» напряму 6.060102 “Архітектура“. Призначені для використання студентами денної форми навчання.

Архітектурне проектування. Рекреаційні споруди та комплекси

Архітектурне проектування. Рекреаційні споруди та комплекси : метод. рекомендації. Ч. ІV / Т. В. Скрипин, Л. К. Поліщук, Я. В. Василишин [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. - 49 с.

Методичні рекомендації для курсу «Архітектурне проектування», частина IV. Розроблені відповідно до робочої програми дисципліни та навчального плану підготовки фахівців зі спеціальності 7.120101 «Архітектура будівель і споруд» напряму 6.060102 “Архітектура“. Призначені для використання студентами денної форми навчання.

Використання кінодокументів у навчальному процесі

Лащук, М. С. Використання кінодокументів у навчальному процесі : метод. вказівки / М. С. Лащук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 45 с.

Методичні вказівки охоплюють основні етапи роботи з кінофільмом. Це, в першу чергу, поетапні блоки завдань дослідження окремих кінофрагментів фільмів, на прикладі фільму „Erin Brockowich”. Структура проведення таких типових занять у ВНЗ містить вступне слово викладача, короткий тематичний словник, різні завдання для контролю розуміння кінофрагмента та творчі завдання для домашнього виконання. Методичні вказівки включають в себе також англійський словник типової побутової лексики американців.

Комплексна діагностико-діяльнісна методика контролю якості навчання студентів

Комплексна діагностико-діяльнісна методика контролю якості навчання студентів / В. В. Сушанко, Т. А. Алексєєнко, Є. В. Нємкова [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, ЧНУ, 2004. - 57 с.

Методика розроблена на основі результатів спільних досліджень, проведених в ЧНУ та ІФНТУНГ. Може бути використана для контролю і діагностики якості та результатів навчання студентів з наступним прийняттям більш обґрунтованого управлінського рішення з оптимізації педагогічної системи ВНЗ, спеціальності, вивчення групи дисциплін чи окремої дисципліни.

Сторінки

IFNTUNG 2014. All rights reserved