Ви є тут

Управління земельними ресурсами

Управління земельними ресурсами : курс. проектування / М. П. Лісевич, І. В. Біда, М. М. Дутчин, І. М. Сиротинська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. - 27 с.

Курсове проектування здійснюється згідно з робочою програмою дисципліни «Управління земельними ресурсами» відповідно до навчальних планів відповідно до підготовки навчальних планів спеціалістів та магістрів спеціальності 7.08010103 та 8.08010103 "Землеустрій та кадастр". Розробляються теоретичні та практичні аспекти управління земельними ресурсами на прикладі заданого об’єкту.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved