Ви є тут

Прогнозування

Побігун, С. А. Прогнозування : конспект лекцій. / С. А. Побігун, Т. П. Кулик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. - 61 с.

Конспект лекцій укладений у відповідності до програми з нормативної навчальної дисципліни "Прогнозування", яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів напрямку «Економіка і підприємництво».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved