Ви є тут

Основи об'ємно-просторової композиції: об'ємна форма

Поліщук, Л. К. Основи об'ємно-просторової композиції: об'ємна форма : курс. проектування / Л. К. Поліщук, І. О. Родіна, О. Р. Новицька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. - 18 с.

Курсове проектування розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Містить теоретичні основи побудови об’ємної форми, рекомендації гармонійного об’єднання елементів в цілісну об’ємну структуру. Сформульовано послідовні взаємопов’язані етапи виконання проекту. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.060102 «Архітектура».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved