Ви є тут

Економіка природокористування

Тараєвська, Л. С. Економіка природокористування : методичні вказівки до вивч. дисц. для студ. спец. "Екологія", "Технологія захисту" / Л. С. Тараєвська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 65 с.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Економіка природокористування". Містить основні теоретичні положення, практичні матеріали, запитання для самоконтролю та аналізу отриманих знань, перелік навчально-методичного забезпечення дисципліни. Призначений для підготовки фахівців бакалаврського рівня, які навчаються за спеціальністю "Екологія"

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved