Ви є тут

Управління земельними ресурсами

Приходько, М. М. Управління земельними ресурсами : методичні вказівки для виконання курсової роботи / М. М. Приходько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 17 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Управління земельними ресурсами". Можуть використовуватися студентами денної та заочної (дистанційної) форм навчання. Висвітлено основні аспекти організації виконання курсової роботи. Запропонована тематика, розроблені структура й зміст типової курсової роботи. Наведені методичні поради з розроблення окремих розділів курсової роботи та вимоги до її оформлення. Призначено для підготовки фахівців другого/магістерського рівня освіти за спеціальністю 193 "Геодезія та землеустрій" (ОПП "Землеустрій та кадастр").

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved