Ви є тут

Проектування та експлуатація газових мереж

Середюк, М. Д. Проектування та експлуатація газових мереж : методичні вказівки для курсового проектування / М. Д. Середюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 63 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочого навчального плану підготовки магістра за освітньо-професійною програмою "Проектування та експлуатація газонафтопроводів та газонафтосховищ" за спеціальністю 185 -"Нафтогазова інженерія та технології".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved