Ви є тут

Організація пасажирських автомобільних перевезень

Організація пасажирських автомобільних перевезень : конспект лекцій / І. М. Богатчук, Ф. В. Козак, Л. І. Криштопа, І. Б. Прунько. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 260 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень" . Призначений для допомоги студентам спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" при вивченні дисципліни "Організація пасажирських автомобільних перевезень. Конспект лекцій рекомендований для студентів очної га заочної форм навчання за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт" другого (магістерського) рівня.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved