Ви є тут

Методи оптимізації процесів і конструкцій

Присяжнюк, П. М. Методи оптимізації процесів і конструкцій : лабораторний практикум / П. М. Присяжнюк, Д. Л. Луцак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 43 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Методи оптимізації прцесів і конструкцій" студентами спеціальності - 131 Прикладна механіка, освітньо-кваліфікаційного рівня - магістр. Лабораторний практикум містить лабораторні роботи з визначення аналітичних залежностей, які пов'язують фактори, що визначають взаємозв'язок між величинами які впливають на властивості матеріалів або експлуатаційні характеристики технічних об'єктів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved