Ви є тут

Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів

Панчук, М. В. Сем'яник І. М. Зварювання і монтаж технологічних трубопроводів : лабораторний практикум / М. В. Сем'яник І. М. Панчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 42 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Зварювання і монтаж технологіч-них трубопроводів". Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які дають можливість студентам освоїти процеси зварювання, вивчити будову зварювального обладнання та набути навиків з визначення технологічних параметрів режимів зварювання та налаштування, їх на зварювальному обладнанні.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved