Ви є тут

Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин

Міронов, Ю. В. Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин : практикум / Ю. В. Міронов, Т. Л. Романишин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 160 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Машини та обладнання для буріння нафтових і газових свердловин", підготовки студентів до них, складання звітів та їх захисту. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальностями 185 "Нафтогазова інженерія та технології" та 133 "Галузеве машинобудування", освітньо-професійної програми "Обладнання нафтових і газових промислів".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved