Ви є тут

Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів і сховищ

Дорошенко, Ю. І. Матеріали та трубопровідна арматура трубопроводів і сховищ : практикум / Ю. І. Дорошенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 82 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочого навчального плану підготовки бакалавра за освітньо-професійною програмою "Газонафтопроводи та газонафтосховища" за спеціальністю 185 -"Нафтогазова інженерія та технології". Практикум містить основні терміни, призначення і класифікацію трубопровідної арматури, яка забезпечує надійну і безпечну експлуатацію газонафтопроводів. Також розглянуті сучасні матеріали, які використовуються при виготовленні основних деталей і основних вузлів арматури. Приведені методики розрахунків щодо проектування трубопроводів, а також вибору та експлуатації трубопровідної арматури.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved