Ви є тут

Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів

Мельник, В. М. Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів : методичні вказівки для вивч. дисц. / В. М. Мельник, Ф. В. Козак, Т. Й. Войцехівська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 15 с.

Методичні вказівки складені згідно з програмою курсу " Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобілів" для студентів спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт" освітнього рівня "бакалавр" і призначені для самостійного вивчення зазначеної дисципліни.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved