Ви є тут

Технічна експлуатація автомобілів

Захара, І. Я. Технічна експлуатація автомобілів : лабораторний практикум / І. Я. Захара, Ф. В. Козак, І. М. Микитій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 52 с.

Лабораторний практикум містить тематику практичних робіт, короткі теоретичні відомості, завдання, вказівки до їх виконання та контрольні запитання з технічної експлуатації, обслуговування і супутнього поточного ремонту автомобілів, способи зберігання автомобілів і технічного майна, обладнання робочого місця, порядок виконання робіт, обробка результатів та складання звіту. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Технічна експлуатація автомобілів". Призначено для студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" очної та заочної форми навчання для допомоги при виконанні лабораторних робіт, а також для самостійної роботи студентів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved