Ви є тут

Механіка руйнування зварних конструкцій

Василик, А. В. Механіка руйнування зварних конструкцій : практикум / А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 62 с.

Практикум розроблений відповідно до навчального плану та робочої програми дисципліни "Механіка руйнування зварних конструкцій". Практикум містить практичні роботи, які дають можливість студентам закріпити необхідні знання отримані на лекційних заняттях, виробити навички пов'язані з основами механіки руйнування матеріалів, зокрема зварних конструкцій, вирішувати інженерні задачі стосовно оцінки надійності та довговічності конструкцій з наявними дефектами, зокрема з тріщинами, що розвиваються в металі в процесі експлуатації.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved