Ви є тут

Філософія та соціологія

Палагнюк, М. М. Філософія та соціологія : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 175 с.

Конспект лекцій складено відповідно до робочої програми з курсу "Філософія та соціологія" для студентів I курсу усіх освітніх програм підготовки Інституту економіки та управління у нафтогазовому комплексі і складається з 18 лекцій. До кожної з лекцій подано питання для контролю знань та дискусій, список рекомендованої літератури. Може бути корисним для студентів, аспірантів закладів вищої освіти України та всіх, хто цікавиться філософією та соціологією.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved