Ви є тут

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт

Шлапак, Л. С. Методичні вказівки до виконання магістерських робіт / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 46 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до навчального плану підготовки магістра за спеціальністю 131 -"Прикладна механіка" для освітньо-професійної програми "Зварювання та споріднені технології". Методичні вказівки містять вимоги нормативних документів щодо організації освітнього процесу на другому рівні вищої освіти, правила підготовки здобувачами вищої освіти магістерської роботи, структуру магістерської роботи, вимоги до змісту та оформлення презентації, правила оформлення структурних елементів магістерської роботи, а також роз'яснення щодо процедури захисту магістерської роботи.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved