Ви є тут

Бізнес-діагностика

Перевозова, І. В. Бізнес-діагностика : методичні вказівки для вивч. та сам. вивч. дисц. / І. В. Перевозова, Н. А. Даляк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 42 с.

Методичні вказівки містять загальні положення та тематичний зміст занять з дисципліни "Бізнес-діагностика", завдання щодо виконаня практичних та контрольних робіт. Для студентів очної, заочної форми навчання спеціальності "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність" (освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр).

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved