Ви є тут

Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ

Лозинський, О. Є. Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ : лабораторний практикум / О. Є. Лозинський, Н. П. Хованець. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. - 41 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять з дисципліни "Пошук та розвідка нафтових і газових родовищ". Розроблений відповідно до робочої програми однойменної навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за спеціальністю "Гірництво" (освітньо-професійної програми "Буріння нафтових і газових свердловин"). Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved